Ropa dostaje podwójną dawkę dobrych wiadomości, wspina się o ponad 4%

Ropa jest dziś poszukiwana z dwóch ważnych powodów: Chiny podejmują wyraźne kroki w kierunku ponownego otwarcia.…