Wstępny CPI we Francji w lipcu +6,1% vs oczekiwane +6,0% r/r

Wcześniej +5,8% CPI +0,3% vs oczekiwany +0,3% m/m Wcześniej +0,7% HICP +6,8% vs oczekiwane +6,7% r/r…