ANALIZA CEN MIEDZI: 61,8% ZNIESIENIA NA POZIOMIE 6 844 USD DO POZIOMU RYNKOWEGO – CREDIT SUISSE

Miedź pozostaje pod presją i oscyluje tylko nieznacznie powyżej poprzedniego dołka YTD. Stratedzy z Credit Suisse spodziewają się, że metal znajdzie solidną podstawę na poziomie 6844 USD.

KLUCZOWA STREFA OPORU POZOSTAJE WIDOCZNA NA POZIOMIE 8 570 / 8740

„Spodziewalibyśmy się, że 61,8% zniesienia na poziomie 6 844 USD przynajmniej tymczasowo zrówna rynek, przy czym metal przemysłowy oscyluje tylko nieznacznie powyżej 7 291 USD wcześniej ustalonego dołka od początku roku.”

„Kluczowe opory pozostają widoczne w ostatnim punkcie załamania wynoszącym 8 570/8740 USD”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.