Bank Centralny zamierza powrócić do publikacji wyciągów bankowych przy minimalizacji ryzyka

Bank Rosji proponuje w przyszłości powrót do publikacji sprawozdań organizacji finansowych i firm, ale z minimalizacją ryzyka sankcji. Mówi o tym dokument Banku Centralnego o kluczowych kierunkach rozwoju rynku finansowego w kontekście sankcji. Jest publikowany do publicznego komentarza.

W marcu uchwalono ustawę , która pozwalała Bankowi Centralnemu do końca 2022 roku określić listę informacji, których organizacje nie mogą ujawniać nieograniczonej liczbie osób.

„Bez publikacji raportów normalne funkcjonowanie rynku finansowego, podejmowanie świadomych decyzji dotyczących pośredników finansowych przez inwestorów, deponentów, klientów i kontrahentów jest niemożliwe” – powiedział regulator.

Bank Rosji opowiada się za maksymalną przejrzystością i dostępnością informacji niezbędnych uczestnikom rynku do podejmowania decyzji, uczciwą wyceną instrumentów finansowych oraz sprawnym działaniem całego rynku finansowego przy minimalizacji ryzyka sankcji.

Bank Centralny przeanalizuje i opracuje podejścia do ujawniania sprawozdań finansowych, określi, które pozycje mogą być wrażliwe na nałożenie sankcji, przewidując wymóg ich agregacji lub wyłączenia podczas publikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.