Bank Rosji omawia z rządem nową regułę budżetową

Bank Rosji i rząd omawiają możliwą modyfikację reguły budżetowej – powiedziała prezes banku centralnego Elwira Nabiullina, nie komentując konkretnych parametrów.

„Rozmawiamy teraz z rządem, z Ministerstwem Finansów o możliwym mechanizmie reguły budżetowej. Popieramy wznowienie reguły budżetowej, oczywiście będzie ona modyfikowana. Naszym zdaniem jest to ważny mechanizm, który zapewnia stabilności parametrów ekonomicznych, parametrów budżetowych, wydatków budżetowych, niezależnie od tego, co się dzieje z sytuacją naftowo-gazową” – powiedziała. „Nie chciałabym komentować konkretnych parametrów przed ich oficjalnym ogłoszeniem przez Ministerstwo Finansów, rząd.”

19 lipca Wiedomosti poinformował , że Ministerstwo Finansów zaproponowało ustalenie ceny granicznej na 60 USD za baryłkę w zaktualizowanej regule budżetowej i ustalenie wydobycia ropy na 9,5 mln baryłek dziennie.

Minister finansów Anton Siluanov powiedział na kongresie RUIE 29 czerwca, że ​​prace nad nową konfiguracją reguły budżetowej („stara” została zawieszona) są w fazie aktywnej. Zaznaczył, że rząd będzie omawiał kwestie związane z kształtowaniem się kursu walutowego. Ministerstwo Finansów proponuje wpływać na kurs rubla w warunkach jego nadmiernego umocnienia poprzez nową regułę budżetową, natomiast interwencje powinny być przeprowadzane za pośrednictwem walut krajów „zaprzyjaźnionych”.

Przeciwnikiem Ministerstwa Finansów jest Ministerstwo Rozwoju. „Ministerstwo Finansów proponuje teraz konstrukcję reguły budżetowej, która polega na tym, że tniemy koszty i wchodzimy z tymi pieniędzmi na rynek walutowy, popyt na walutę i tym samym podwyższamy kurs. Z naszego punktu widzenia nadal nie traktuj tej propozycji jako rozwiązania obecnej sytuacji, bo niestety na rynku panuje taki nadmiar waluty obcej, że nie będziemy w stanie tak bardzo ograniczyć wydatków budżetowych w warunkach, gdy mamy zwiększone zapotrzebowanie na pieniądze w celu ustabilizowania kursu walutowego przy tym dodatkowym popycie” – powiedział na zjeździe RSPP szef resortu Maksym Reszetnikow.

O tym, że Ministerstwo Finansów opracowuje nowy projekt zasad budżetowych, przewidując w nim dwuletni okres przejściowy, aby zaczął być w pełni wdrażany od 2025 r., Siluanov ogłosił na SPIEF.

Wyjaśnił, że proponuje się uwzględnienie w przepisach nowego parametru – wielkości produkcji (a także eksportu) węglowodorów. „Jeżeli wcześniej istniała cena graniczna jako warunek kształtowania się przychodów z ropy i gazu, to teraz oprócz ceny ropy ważne są również wolumeny dostaw ropy i gazu. Uzależniliśmy wpływy budżetowe nie tylko pod względem ceny, ale także różnych opcji wielkości produkcji i eksportu węglowodorów, a do obliczenia proponuje się przyjąć średnią wartość, która, jak sądzimy, będzie znajdować się w strefie bez ryzyka dla budżetu reguły budżetowej. To będzie pierwsza innowacja” – powiedział.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.