Dallas Fed Indeks produkcji grudniowej -18,8 w porównaniu z -14,4 wcześniej

Przed -1 , , Produkcja 9,7 wobec 0,8 przed , Nowe zamówienia -9,2 wobec -20,9 przed , Ceny zapłacone 23,7 wobec 22,6 przed , Zatrudnienie 1 ,0 wobec 5,9 Nowe wynosi – 1 wobec 22,6 przed . zamówienia pozostawały ujemne przez siódmy miesiąc z rzędu. Notatki: Wybieramy teraz bardzo wysoką prognozę poważnego spadku. Teraz recesja została zaplanowana i wykonana. (produkcja papieru) Czujemy, że wszystko zwalnia. Aktywne szacunki są faktycznie niższe niż w poprzednich miesiącach, a zamówienia (waga) również spadły Popyt spada. (metale przetworzone) W ostatnim czasie obserwujemy coraz więcej zleceń. Firmy naftowe wydają pieniądze na projekty, które zostały zawieszone w zeszłym roku. Spodziewamy się, że rok 2023 będzie bardzo dobrym rokiem. Portfel naszych zamówień rośnie do rekordowych liczb. (maszyny) Myślę, że chodzi o zatrzymanie działalności gospodarczej pod koniec roku. Naprawdę nie mamy pojęcia, czego spodziewać się w 2023 r. (produkcja) Liczba nowych zamówień nieznacznie spadła, ale płace i inne koszty nadal rosną. Inwestujemy więcej w automatyzację, aby obniżyć koszty pracy. (komputery i elektronika)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.