Goldman Sachs zapowiada spotkanie w sprawie polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, które odbędzie się 21 lipca

Goldman Sachs (w skrócie)

  • Spodziewamy się, że Rada Prezesów podniesie stopy procentowe o 25 pb i poda dodatkowe informacje na temat suwerennego mechanizmu ochronnego.
  • Chociaż gwałtowna deprecjacja euro, ostatnie działania banków centralnych za granicą i szansa na dalszy wzrost oczekiwań inflacyjnych sugerują, że możliwy jest ruch o 50 pb, uważamy, że wzrost o ćwierć punktu pozostaje prawdopodobny.
  • Wynika to z tego, że Rada zdecydowanie skierowała się w stronę 25 pb, perspektywy wzrostu uległy osłabieniu, a EBC historycznie nie dokonywał podwyżek, które były zdyskontowane poniżej 70%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.