„Kalita” nie wywiązała się z wypłaty kuponu na obligacje 001P-01 za 3,7 mln rubli

Omsk LLC „Kalita” nie wypłaciła 28. kuponu na obligacje serii 001R-01 za 3,699 mln rubli, podała spółka.

Emitent nazwał powód „braku środków w wymaganej wysokości”.

Wszystkie trzy emisje obligacji spółki w obiegu zostały już zarejestrowane.

Wcześniej Kalita informował przedstawiciela obligatariuszy, że „terminowe wywiązywanie się z zobowiązań do obsługi emisji obligacji nie jest możliwe”, a spółka nie ma pieniędzy nawet na walne zgromadzenia obligatariuszy.

Przyczyną niewywiązywania się Kality z zobowiązań był wzrost kluczowej stopy Banku Rosji oraz wstrzymanie przez banki wierzycieli wydawania nowych transz kredytowych w ramach istniejących linii kredytowych, spadek bieżącej aktywności zakupowej oraz zerwanie stosunków umownych z duża liczba wspólników, wzrost należności, a także wszczęcie egzekucji przeciwko nałożeniu zajęcia na środki i mienie spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.