Konflikt na Ukrainie spowalnia światową gospodarkę

Wszystkie główne organizacje międzynarodowe, takie jak MFW, Bank Światowy, OECD i ONZ, obniżyły swoje prognozy globalnego wzrostu gospodarczego w 2022 r. o około jeden punkt procentowy w porównaniu z okresem poprzedzającym konflikt na Ukrainie.

   Prognozy globalnego wzrostu gospodarczego (od lewej do prawej): OECD, MFW, Bank Światowy i ONZ. Niebieski — prognozy sprzed konfliktu na Ukrainie, niebieski — po. Źródło: Statystyka

Światowa gospodarka weszła w 2022 r. z oczekiwaniami silnego ożywienia po pandemii. Konflikt na Ukrainie w istotny sposób wpłynął jednak na światowe perspektywy gospodarcze we wszystkich jego wymiarach. Powodując gwałtowny wzrost cen towarów, konflikt zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu w wielu częściach świata, zwiększając napięcie finansowe, obciążając globalne łańcuchy dostaw i ogólnie pogłębiając wysoki poziom niepewności na całym świecie.

Wszystkie główne organizacje międzynarodowe, takie jak MFW, Bank Światowy, OECD i ONZ, zrewidowały swoje prognozy globalnego wzrostu gospodarczego w 2022 r. w dół o około jeden punkt procentowy w porównaniu z okresem poprzedzającym konflikt na Ukrainie. Oprócz niższego wzrostu, w wielu krajach silnie odczuwana jest presja inflacyjna, która w największych krajach osiąga najwyższy od wielu lat poziom, wynika z raportu OECD Economic Outlook z czerwca 2022 r.

Ostatnie raporty krajowe wskazują, że większość krajów na świecie odnotuje niższe stopy wzrostu, wyższą inflację lub jedno i drugie, z powodu konfliktu na Ukrainie. Przewiduje się, że konsekwencje będą długoterminowe i różnią się znacznie między krajami w zależności od ich powiązań gospodarczych z Rosją i Ukrainą.

Konflikt ukraiński wywarł bezpośredni wpływ na światowe rynki żywności, biorąc pod uwagę rolę Federacji Rosyjskiej i Ukrainy jako głównych eksporterów głównych produktów rolnych, takich jak pszenica, olej słonecznikowy, jęczmień i kukurydza, a także wpłynął na rynek produktów łatwo psujących się, takich jak: jako owoce i warzywa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.