ŁUKOIL zapłacił Gazpromowi 11 mld rubli za udział w spółce Layavozhneftegaz

Moskwa. 30 czerwca. INTERFAX.RU – Spółka zależna LUKOIL, OOO LUKOIL-Komi, kupiła 49% udziałów w spółce joint venture OOO Lajavozhneftegaz od OOO Gazprom dobycza Krasnodar, zwiększając swój udział do 50%, podał Gazprom.

Koszt transakcji wyniósł 11,436 mld rubli.

Lajavozhneftegaz jest wspólną spółką projektową zajmującą się zagospodarowaniem złóż Vaneivisskoye i Layavozhskoye w Nienieckim Okręgu Autonomicznym

Gazprom wygrał w 2016 r. aukcję na polach Lajawożskoje i Waneivisskoje. Łączne możliwe do wydobycia zasoby ciekłych węglowodorów ze złóż Vaneivisskoye i Layavozhskoye wynoszą 27,4 mln ton, gaz ziemny – 225,3 mld metrów sześciennych. m. „Gazprom” szacuje roczną produkcję szelfu na polach na poziomie do 10 miliardów metrów sześciennych. m gazu rocznie.

Według administracji Nienieckiego Okręgu Autonomicznego wielkość inwestycji w pola wyniesie około 200 miliardów rubli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.