Ostateczny wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech w czerwcu 52,0 vs 52,0 przedwstępny

Brak zmian w początkowych szacunkach, ponieważ aktywność przemysłowa w Niemczech spadła w zeszłym miesiącu wraz z gwałtownym spadkiem popytu, który wpływa na produkcję przemysłową. Nastąpił również gwałtowny i przyspieszony spadek nowych zamówień, a firmy coraz bardziej pesymistyczne co do perspektyw. S&P Global zauważa, że:

„Widzimy szybką korektę podstawowego popytu na niemieckie towary. Napływ nowych zamówień w całym sektorze wykazał w czerwcu pogłębiający się spadek, ponieważ firmy poinformowały o stopniu zniszczenia popytu z powodu wyższych cen, rosnącej niepewności na rynku i wielu trudnościach w eksporcie sprzedaż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.