Prognoza NASDAQ 100: Indeks spada do 50-dniowej EMA

Zejście poniżej poziomu 11 500 jest bardziej prawdopodobne niż nie będzie bramą do znacznie niższych cen, z zatrzymaniem na poziomie 11 000. Oczywiste jest, że akcje spółek technologicznych cierpią, co ma całkiem sens, biorąc pod uwagę, że widzieliśmy tak wiele negatywnych skutków, a akcje spółek technologicznych wydają się być bardzo wrażliwe na stopy procentowe. Ostatecznie stopy procentowe nadal działają wbrew wartości tego indeksu i oczywiście rosły dość drastycznie.

Wierzę, że ten rynek w końcu znajdzie się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju negatywne lub nawet ożywienie, ale myślę, że mając wystarczająco dużo czasu, schodzimy niżej. Jeśli otrzymamy jakiś rodzaj zmienności, działa to również przeciwko NASDAQ 100.

Zwróćcie szczególną uwagę na komunikat banku centralnego Stanów Zjednoczonych nadchodzący pod koniec dnia w środę, ponieważ im bardziej jest on jastrzębi, tym bardziej prawdopodobne jest, że NASDAQ 100 zostanie całkowicie pobity. Wierzę, że ostatecznie jest to rynek, który zejdzie niżej, ale gdybyśmy mieli się podnieść, uważam, że prawdziwym momentem definiującym trend może być przebicie się powyżej poziomu 13 000. Wybicie powyżej tego poziomu byłoby bardzo bycze, ale po prostu nie widzę, jak to się dzieje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.