Rentowność głównych obligacji 2- i 10-letnich (z wyjątkiem Japonii) wzrosła w 2022 r. w wyniku zmiany polityki banków centralnych

Największy wzrost oprocentowania 10-letnich obligacji w tym roku miał miejsce w UE, ponieważ rynki zaczynają dyskontować wyższe rentowności w 2023 r., aby walczyć z inflacją ze względu na ostrzejsze podejście EBC w 2023 r. Niemieckie 10-letnie rentowności wzrosły o 2,753%, 10-letnie francuskie 2,82%, Hiszpania 10-letnie 3,066% i Włochy 3,535% najwięcej od końca 2021 r. Japonia spodziewa się wzrostu, ponieważ Bank Japonii przez większą część roku utrzymywał rentowność 10-letnich obligacji na poziomie 0,25% podniesienie tego pułapu do 0,50% w grudniu. Zysk na koniec roku wyniósł 0, 1%. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA o wartości wzrosła o 2,365% w stosunku do ostatecznych poziomów z 2021 r. (tj. o 236 punktów bazowych). Rentowność 10-latki spadła z wysokiego poziomu ,335% w dniu 21 października i zamknie rok 2022 na poziomie 3,879%. Najniższy poziom w tym roku miał miejsce w pierwszy dzień sesyjny w roku i wyniósł 1,529%. Technicznie rzecz biorąc, 10-letnia 100-dniowa MA pozostaje powyżej poziomu 3,637% (niebieska linia na poniższym wykresie), po tym jak spadła poniżej tego poziomu na początku grudnia. Te spadki z początku grudnia były wspierane przez prawie 50% sierpniowych minimów. Należy również pamiętać, że Fed był bardziej jastrzębi na swoim posiedzeniu 1 grudnia, podnosząc ostateczną stopę procentową do 5,1% z ,6% we wrześniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.