USA: RYNEK PRACY POZOSTAJE SOLIDNY – UOB

„Gospodarka Stanów Zjednoczonych przekroczyła oczekiwania, dodając 372 000 miejsc pracy w czerwcu, podczas gdy stopa bezrobocia pozostała na poziomie 3,6%, bez zmian od marca 2022 r. Wzrost płac był kontynuowany, ale tempo spowolniło trzeci miesiąc z rzędu do 0,3% m/m, 5,1% r/r ”.

„Wzrost zatrudnienia w USA miał szerokie podstawy, podczas gdy wzrost płac był dobry, ale do tej pory możliwy do opanowania w 2022 r., oba te czynniki zakotwiczą zaufanie Fed do rynku pracy i utrzymają go na ścieżce podwyżkowej. Kwestia 50 lub 75 punktów bazowych będzie zależeć od wskaźnika CPI w czerwcu w środę (13 lipca).”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.