WELLS FARGO: „Prognozujemy, że NFP wzrośnie o 240 tys. w czerwcu i oczekujemy, że stopa bezrobocia utrzyma się na stałym poziomie 3,6%

„Prognozujemy, że NFP wzrośnie o 240 tys. w czerwcu i oczekujemy, że stopa bezrobocia utrzyma się na stałym poziomie 3,6%. Popyt na pracę wykazuje oznaki topnienia, choć na podwyższonym poziomie, o czym świadczy wskaźnik otwarć pracy, który od początku roku oscyluje wokół 7,0%. Przy większej puli dostępnych kandydatów plany wynagrodzeń dla małych firm uległy złagodzeniu. Przewidujemy, że średnie zarobki na godzinę wzrosną o 0,3% miesiąc do miesiąca w czerwcu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.