Wybory do wyższej Izby w Japonii w ten weekend – sondaże faworyzują partię premiera Kishidy

Ostatnie sondaże pokazują dużą szansę dla partii premiera Kishidy na zwiększenie liczby mandatów w izbie wyższej Japonii.

Wygląda na to, że rządząca w Kishidzie Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) zwiększy liczbę posiadanych przez siebie mandatów. Kwestionowanych jest 125 miejsc.

Przewiduje się, że Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) Kishidy zdobędzie około 60 na własną rękę (w porównaniu z obecnie posiadanymi 55 mandatami)
Rosnące koszty życia to kwestia wyborów. Jeśli jest jakieś zdenerwowanie, to prawdopodobnie jest to problem, który je wywołuje. Bank Japonii nalega na utrzymanie kursu z łagodną polityką monetarną, wspieraną przez LDP (choć niektórzy politycy są niezadowoleni z tak słabego jena)/

Jeśli sondaże wskazują na wynik, konsekwencje dla jena są jedynie niewielkie. Strach przed Kishidą prawdopodobnie spowodowałby wzmocnienie jena

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.