Bank Centralny Ukrainy dewaluuje hrywny o 25% w stosunku do dolara amerykańskiego

Powiedział, że ustalił nowy kurs wymiany hrywny na 36,5686 za dolara.

Bank podał w komunikacie, że działa „z uwagi na zmieniające się fundamentalne cechy gospodarki ukraińskiej w czasie wojny i umacnianie się dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut”.

Bank powiedział też, że dewaluacja pomogłaby „konkurencyjności ukraińskich producentów… i utrzymaniu stabilności gospodarki w warunkach wojny”.

Dewaluacja nastąpiła dzień po tym, jak Ukraina zwróciła się do wierzycieli o zamrożenie płatności z jej międzynarodowych obligacji na dwa lata, próbując skoncentrować swoje kurczące się zasoby finansowe na przeciwdziałaniu Rosji.

Według Banku Światowego na koniec 2020 r. zadłużenie zagraniczne Ukrainy wyniosło 130 mld USD.

Ukraina zaangażowała prawie 20 miliardów dolarów w międzynarodowe obligacje denominowane w dolarach i euro o terminie zapadalności od 2022 do 2030 roku, które zostaną zamrożone.

Ze względu na konsekwencje konfliktu zbrojnego w 2022 r. gospodarka Ukrainy ma się skurczyć w granicach 35-45%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.