CHINY: INFLACJA ZASKOCZYŁA W GÓRĘ W CZERWCU – UOB

„Główny wskaźnik CPI osiągnął nieco wyższe niż oczekiwano 2,5% r/rw czerwcu (szacunek Bloomberga: 2,4% r/r, maj: 2,1%), najwyższy od sierpnia 2020 r. Było to spowodowane głównie wzrostem cen żywności i energii, ponieważ inflacja bazowa (z wyłączeniem żywności i energii) pozostała na umiarkowanym poziomie i wyniosła zaledwie 1,0% r/r w czerwcu po wzroście o 0,9% r/rw dwóch poprzednich miesiącach”.

„Wskaźnik cen producentów (PPI) w Chinach pozostaje w trendzie umiarkowanym, ponieważ w czerwcu spadł do 6,1% r/r (szac. Bloomberga: 6,0% r/r, maj: 6,4%). W porównaniu sekwencyjnym PPI pozostał w czerwcu bez zmian wobec 0,1% m/m wzrostu w maju. Naszym zdaniem łagodzenie presji kosztowej można przypisać zarówno słabszemu światowemu popytowi, jak i złagodzeniu ograniczeń po stronie podaży”.

„Ponieważ inflacja pozostaje wyciszona, oczekuje się, że Ludowy Bank Chin (PBCh) utrzyma akomodacyjną politykę monetarną, aby pobudzić wzrost, ale prawdopodobieństwo bardziej agresywnych obniżek stóp procentowych jest mniejsze, ponieważ gospodarka się stabilizuje, a globalne banki centralne nadal podnoszą stopy procentowe agresywnie. Podtrzymujemy naszą prognozę, że roczny LPR spadnie do 3,55% do końca III kw. 22 z obecnych 3,70% przy niewielkim spadku o 5 pb miesięcznie od lipca.”

„Wraz z nadchodzącą publikacją chińskiego PKB za II kw. 22 i innych kluczowych danych makroekonomicznych za czerwiec w piątek (15 lipca), inwestorzy będą wypatrywać zapowiedzi dalszych środków stymulujących wzrost w II połowie 22, jako perspektywy osiągnięcia całorocznego wzrostu blisko oficjalnego celu 5,5% staje się bardziej odległe.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.