Jak dane mogą wpłynąć na EUR/USD? Co się dzieje na Forex?

PRZEGLĄD MIESIĘCZNYCH RAPORTÓW O PRACACH W USA
Piątkowy raport gospodarczy USA podkreśla publikację uważnie obserwowanych miesięcznych danych o zatrudnieniu w USA za wrzesień. Powszechnie znany raport NFP ma zostać opublikowany o godzinie 12:30 GMT i ma pokazać, że gospodarka dodała 250 tys. Oczekuje się jednak, że stopa bezrobocia we wrześniu utrzyma się na stałym poziomie 3,7%. Poza tym inwestorzy będą czerpać wskazówki ze średnich godzinowych zarobków, które mogą dać nowy wgląd w możliwość dalszego wzrostu presji inflacyjnej.

Analitycy Societe Generale są bardziej optymistyczni i przedstawiają swoje oczekiwania dotyczące nadchodzących danych dotyczących zatrudnienia w USA: „Przewidujemy wzrost o 280 tys. Stopa bezrobocia we wrześniu ma spaść do 3,6% z 3,7% w sierpniu. Miesięczne przepływy są zmienne. Jeśli nie ma powracających lub jeśli nastąpi odpływ netto z siły roboczej, a nie osób powracających, stopa bezrobocia może spaść nawet bardziej niż przewidywane przez nas 3,6%. Oczekuje się, że we wrześniu płace wzrosną o 0,5% m/m. Uważamy, że niedobór obserwowany w sierpniu, kiedy płace wzrosły o 0,3%, jako szum w danych, a nie początek nowego trendu”.

Jak dane mogą wpłynąć na EUR/USD?
Przed kluczową publikacją rosnąca akceptacja dla kolejnej podwyżki stóp o 75 pb w listopadzie nadal działa jak wiatr w tył dla dolara amerykańskiego. Silniejszy odcisk powinien potwierdzić jastrzębie oczekiwania Fed i podnieść rentowności amerykańskich obligacji skarbowych w górę wraz z dolarem. Z drugiej strony, słabszy odczyt przyczyni się do rosnącego zaniepokojenia głębszym spowolnieniem gospodarczym i podbije bezpieczną przystań. To z kolei sugeruje, że ścieżka najmniejszego oporu dla pary EUR/USD jest w dół.

Eren Sengezer, redaktor w FXStreet, przedstawia krótki przegląd techniczny i pisze: „Po czwartkowym spadku wskaźnik Relative Strength Index (RSI) na wykresie czterogodzinnym spadł poniżej 50. Od tego czasu wskaźnik porusza się jednak w bok, sugerując, że sprzedający na razie pozostają na uboczu”.

Eren przedstawia również ważne poziomy techniczne do handlu parą EUR/USD: „Zniżki 0,9780 (zniesienie Fibonacciego o 50% ostatniego trendu wzrostowego) wyrównuje się jako pierwsze wsparcie przed 0,9720 (zniesienie Fibonacciego 61,8%) i 0,9650 (poziom statyczny). ”

„Opory znajdują się na 0,9830 (zniesienie Fibonacciego 38,2%, 100-okresowe SMA), 0,9900 (poziom psychologiczny, Fibonacci 23,6% zniesienie) i 0,9920 (200-okresowe SMA)”, dodaje Eren.

Kluczowe uwagi
• Podgląd listy płac poza gospodarstwem: Pięć scenariuszy handlu dolarami królewskimi, gdy rynki błagają o ból

• Podgląd NFP: Prognozy z dziewięciu głównych banków, trend w zatrudnieniu spowalnia

• Prognoza EUR/USD: raport o zatrudnieniu w USA w celu określenia następnego krótkoterminowego kierunku

O miesięcznym raporcie o pracach w USA
Nierolnicze listy płac opublikowane przez Departament Pracy USA przedstawiają liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w ciągu ostatniego miesiąca we wszystkich pozarolniczych firmach. Miesięczne zmiany płac mogą być bardzo zmienne ze względu na ich wysoki związek z decyzjami dotyczącymi polityki gospodarczej podejmowanymi przez Bank Centralny. Liczba ta jest również przedmiotem silnych recenzji w nadchodzących miesiącach, a te recenzje również wywołują zmienność na forum forex. Ogólnie rzecz biorąc, wysoki odczyt jest postrzegany jako pozytywny (lub byczy) dla USD, podczas gdy niski odczyt jest postrzegany jako negatywny (lub niedźwiedzi), chociaż przeglądy z poprzednich miesięcy i stopa bezrobocia są tak samo istotne, jak dane podstawowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.