KIEDY POJAWIA SIĘ MIESIĘCZNY RAPORT O PRACY W KANADZIE I JAK MOŻE TO WPŁYNĄĆ NA USD/CAD?

PRZEGLĄD SZCZEGÓŁÓW ZATRUDNIENIA W KANADZIE
Statistics Canada ma opublikować miesięczny raport o zatrudnieniu za wrzesień później w ten piątek o 12:30 GMT. Przewiduje się, że gospodarka kanadyjska dodała 20 tys. Tymczasem oczekuje się, że stopa bezrobocia we wrześniu utrzyma się na stałym poziomie 5,4%.

Analitycy z RBC Economics przedstawiają krótki podgląd raportu i wyjaśniają: „Zatrudnienie w Kanadzie prawdopodobnie wzrosło we wrześniu po trzech miesięcznych spadkach z rzędu. Jednak wraz z postępującym zacieśnianiem polityki pieniężnej ten skok nie będzie trwał długo. Spadek zatrudnienia o 40 tys. w sierpniu był w dużej mierze spowodowany gwałtownym spadkiem liczby zatrudnionych o 50 tys. w edukacji. Oczekuje się, że te sezonowe zakłócenia znikną we wrześniu, napędzając wzrost ogólnego zatrudnienia o 15 tys.

Jak dane mogą wpłynąć na USD/CAD?
Dane prawdopodobnie zostaną przyćmione przez jednoczesne opublikowanie uważnie obserwowanego raportu o zatrudnieniu w USA – popularnie znanego jako NFP. To powiedziawszy, znaczna rozbieżność od oczekiwanych odczytów powinna wpłynąć na dolara kanadyjskiego i dać znaczący impuls parze USD/CAD. Przed kluczową publikacją wzrostowe ceny ropy naftowej wraz z jastrzębimi uwagami gubernatora Bank of Canada Tiffa Macklema stanowią podstawę szaleństwa związanego z surowcami. To, wraz ze skromnym spadkiem kursu dolara amerykańskiego, wywiera pewną presję w dół na głównych.

Silne dane krajowe powinny zapewnić dodatkowy wzrost do dolara kanadyjskiego i utorować drogę do znaczącego spadku pary USD/CAD. Ceny spot mogą wówczas przyspieszyć spadek do poziomu 1,3600, co zbiega się z linią trendu wzrostowego sprzed trzech tygodni. Przekonujące wybicie poniżej będzie postrzegane jako nowy wyzwalacz dla niedźwiedzich traderów i utoruje drogę do powrotu w kierunku podważenia miesięcznego minimum, wokół psychologicznego znaku 1,3500.

Z drugiej strony, jakiekolwiek rozczarowanie danymi dotyczącymi zatrudnienia w Kanadzie i (lub) optymistycznym raportem NFP w USA powinno pomóc parze USD/CAD w odzyskaniu pozytywnej trakcji. Kolejna siła ma potencjał, aby podnieść ceny spot do poziomu 1,3800 w drodze do bariery podwójnego szczytu, wokół regionu 1,3835-1,3840, czyli najwyższego poziomu od maja 2020 r. Niektóre późniejsze zakupy pozwoliłyby bykom odzyskać 1,3900 znak. Impet może zostać rozszerzony do psychologicznego poziomu 1,4000, z pewnym pośrednim oporem w pobliżu strefy 1,3955-1,3960.

Kluczowe uwagi
• Przegląd kanadyjskich miejsc pracy: Prognozy sześciu głównych banków, zatrudnienie wzrośnie, ale perspektywy słabną

• Prognoza USD/CAD: Byki robią krótką przerwę, czekają na dane o ofertach pracy w USA/Kanadzie, zanim postawią nowe zakłady

• USD/CAD: pozytywne kanadyjskie miejsca pracy prawdopodobnie nie unikną ponownego testu 1,3830 maksimów – ING

O zmianie zatrudnienia
Zmiana zatrudnienia opublikowana przez Statistics Canada jest miarą zmiany liczby zatrudnionych osób w Kanadzie. Ogólnie rzecz biorąc, wzrost tego wskaźnika ma pozytywny wpływ na wydatki konsumpcyjne, stymulując wzrost gospodarczy. Dlatego wysoki odczyt jest postrzegany jako pozytywny lub byczy dla CAD, podczas gdy niski odczyt jest postrzegany jako negatywny lub niedźwiedzi.

O stopie bezrobocia
Stopa bezrobocia opublikowana przez Urząd Statystyczny Kanady to liczba bezrobotnych podzielona przez całkowitą cywilną siłę roboczą. Jest to wiodący wskaźnik dla kanadyjskiej gospodarki. Wzrost stawki oznacza brak ekspansji na kanadyjskim rynku pracy. W rezultacie wzrost prowadzi do osłabienia kanadyjskiej gospodarki. Zwykle spadek wartości jest postrzegany jako pozytywny (lub byczy) dla CAD, podczas gdy wzrost jest postrzegany jako negatywny lub niedźwiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.