MALEZJA: ODPŁYWY PORTFELA W PONAD 2-LETNICH MAKSIMACH – UOB

„Malezja stanęła w obliczu dużych odpływów portfela zagranicznego w wysokości 5,4 mld MYR w czerwcu, odwracając napływ 0,7 mld MYR w maju. Był to największy odpływ portfela nierezydentów od marca 2020 r., wywołany odpływem zarówno malezyjskich papierów dłużnych (na poziomie 4,1 mld MYR), jak i akcji (na poziomie 1,3 mld MYR) w zeszłym miesiącu. Było to zgodne z odpływami kapitału z rynków wschodzących (EM), które były ważone przez utrzymujące się ryzyko geopolityczne, zaostrzone globalne warunki monetarne i rosnącą inflację”.

„Rezerwy walutowe Banku Negara Malaysia (BNM) spadły najbardziej od prawie siedmiu lat o 3,8 mld USD m/m do 109,0 mld USD na koniec czerwca (koniec maja: +0,4 mld m/m do 112,8 mld USD) , co oznacza najniższy poziom od marca 2021 r. Najnowszy poziom rezerw uwzględnia kwartalne zmiany wyceny kursowej. Pozycja rezerw wystarcza na sfinansowanie 5,8 miesiąca importu towarów i usług i stanowi 1,1-krotność całkowitego krótkoterminowego zadłużenia zewnętrznego.”

„Ryzyko recesji i stagflacji jest obecnie głównym problemem inwestorów, co wzmaga awersję do ryzyka na całym świecie. Jest to spowodowane trwającymi napięciami geopolitycznymi, zaostrzonymi warunkami monetarnymi, wysoką inflacją, chińską strategią kontroli COVID oraz ciągłymi zakłóceniami łańcucha dostaw, które będą nadal wpływać na dynamikę przepływów w krajach wschodzących, w tym w Malezji, w nadchodzących miesiącach. Rosnące obawy przed wzrostem stóp procentowych w USA i globalną recesją mogą również skłonić inwestorów do ucieczki w bezpieczne miejsce dolara, a to z kolei dalej wywierać presję na deprecjację walut azjatyckich, w tym MYR w najbliższym czasie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.