Nieruchomość Donstara wystawiona na licytację po obniżonej cenie 2,1 mld rubli

Syndyk masy upadłości Rostov LLC Donstar (wcześniej należącej do właściciela Eurodon Group of Companies Vadim Vaneev) planuje 31 sierpnia przeprowadzić aukcję na sprzedaż kompleksu nieruchomości firmy.

Jak podano w materiałach Zunifikowanego Federalnego Rejestru Informacji o Upadłościach (Fedresurs, EFRSB), początkowa cena sprzedaży jest ustalona na 2,1 miliarda rubli, krok aukcyjny dla podwyższenia jest określony na 5% początkowej kwoty.

Z dokumentacji aukcyjnej wynika, że ​​prawo pierwokupu nieruchomości Donstara przysługuje osobom zajmującym się produkcją produktów rolnych lub ich produkcją i przetwórstwem, a także posiadaczom gruntów bezpośrednio sąsiadujących z terenem dłużnika. W przypadku braku takich wnioskodawców prawo pierwszeństwa przysługuje organizacjom rolniczym, przedsiębiorstwom chłopskim (gospodarskim) zlokalizowanym na tym samym obszarze, a także odpowiedniemu regionowi lub gminie.

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w aukcji zakończy się 25 sierpnia.

Syndyk już wystawił na licytację majątek Donstara za 2,3 mld rubli. Sp. z oo New Duck Farms (struktura Damate Group of Companies) została jedynym uczestnikiem aukcji. Następnie syndyk uznał ją za nieważną i postanowił przeprowadzić powtórne licytacje.

Na przełomie 2016 i 2017 Eurodon doświadczył kilku epidemii ptasiej grypy, zakłady produkcyjne zostały zamknięte, a straty przekroczyły 2,6 mld rubli. W drugiej połowie 2018 roku kierownictwo przedsiębiorstw zostało przeniesione za długi do VEB, który finansował grupę. Następnie korporacja państwowa sprzedała prawa do wierzytelności z tytułu zadłużenia Rosyjskiemu Bankowi Rolnemu, a ten strukturom Damate.

Równolegle w Donstarze rozpoczęto postępowanie upadłościowe . W 2020 roku New Duck Farms LLC (struktura Damate Group of Companies) wykupiła prawa do dochodzenia swoich zobowiązań wobec Rosyjskiego Banku Rolnego, a następnie wznowiła produkcję.

Jednak w tym samym czasie New Duck Farms popadło w konflikt z Federalną Służbą Podatkową o kompleks nieruchomości Donstar. Federalna Służba Podatkowa uznała, że ​​majątek przedsiębiorstwa został wydzierżawiony po obniżonej cenie – 4,8 miliona rubli miesięcznie, z czego New Duck Farms otrzymało 2,5 miliona rubli jako wierzyciel hipoteczny. Ponadto Federalna Służba Podatkowa wskazała, że ​​Donstar miał dług podatkowy w wysokości 5,8 mln rubli.

W grudniu 2021 r. sąd pierwszej instancji uwzględnił wniosek Federalnej Służby Podatkowej o wypowiedzenie umowy dzierżawy kompleksu nieruchomości Donstar, ale później sytuacja konfliktowa została rozwiązana. W marcu 2022 r. XV Arbitrażowy Sąd Apelacyjny uchylił decyzję Sądu Arbitrażowego Regionu Rostowskiego i zatwierdził ugodę między Federalną Służbą Podatkową, Donstarem i New Duck Farms.

Zgodnie z orzeczeniem sądu „Nowe hodowle kaczek” są zobowiązane do przekazania 20,319 mln rubli na specjalne konto „Donstara”, a syndyka masy upadłości – do przekazania ich Federalnej Służbie Podatkowej w celu płacenia podatków. Ponadto miesięczny czynsz New Duck Farms za korzystanie z kompleksu nieruchomości Donstar został zwiększony z 4,8 miliona rubli do 7,782 miliona rubli. W związku z tym New Duck Farms zostały zobowiązane do zapłaty 35,783 mln rubli do masy upadłości Donstar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.