Oczekiwania inflacyjne RBNZ znów rosną

Z Banku Rezerw Nowej Zelandii Badanie oczekiwań – reinflacja

Oczekiwania roczne 4,86%
2 lata 3,07%
Streszczenie:

• Zgodnie z badaniem, oficjalna stopa pieniężna (OCR) ma wzrosnąć o 50 punktów bazowych w tym kwartale do 3,0%.

• Oczekiwany wskaźnik OCR na koniec kwartału czerwca 2023 r. wyniesie 3,5%.

• Oczekuje się, że roczny wzrost PKB wyniesie 1,49% w przyszłym roku, ale oczekuje się, że wzrośnie do 1,89% w następnym roku.

• Oczekiwania inflacyjne na rok i dwa lata do przodu obniżyły się odpowiednio do 4,86% i 3,07%.

• Długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają zakotwiczone w pobliżu środka zakresu docelowego pasma RBNZ wynoszącego 1 – 3%.

• Oczekiwania dotyczące bezrobocia na jeden rok wzrosną do 3,77%, co oznacza wzrost z obecnej stopy bezrobocia wynoszącej 3,3%.

Komentarz RBNZ (podsumowany powyżej) pokazuje, że Bankowi podobają się oczekiwania inflacyjne. Chociaż obydwa rok i dwa lata wznoszą się powyżej górnej granicy przedziału docelowego od 2 do 3%, RBNZ twierdzi, że długoterminowe oczekiwania są blisko środka pasma.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.