Rubel gwałtownie spadł po złagodzeniu restrykcji walutowych przez Bank Centralny

Rosyjska waluta spadła do dolara po raz pierwszy od pięciu dni i zatrzymała 10-dniowy rajd wobec juana, gdy inwestorzy oceniają złagodzenie przez bank centralny niektórych restrykcji walutowych nakładanych na banki zagraniczne. Rentowności obligacji spadają na drugą sesję przed oczekiwaną zasadniczą obniżką stóp w piątek. Rubel spadł o 3,5% z najwyższego poziomu od prawie trzech tygodni wobec dolara do 57.01250.

Bank Rosji złagodził wymagania dla firm importujących i banków niebędących rezydentami. Bank Centralny zniósł obowiązujący od kwietnia br. 30% limit zaliczek na rzecz nierezydentów z tytułu kontraktów importowych na usługi, roboty, wyniki działalności intelektualnej. Decyzja ta ma na celu wspieranie zagranicznej działalności gospodarczej, stwarzając warunki do budowy nowych łańcuchów logistycznych dostaw importowych.

Ponadto regulator zezwolił bankom niebędącym rezydentami z wrogich krajów na zawieranie transakcji na rosyjskim rynku walutowym w celu zakupu i sprzedaży jednej waluty obcej w zamian za inną, a także odpowiednich dostaw walutowych umów forward i swap. Jednak ceny w tych kontraktach nie powinny odbiegać o więcej niż 2% od cen podobnych instrumentów w rosyjskich obrotach giełdowych i rynkach międzynarodowych w momencie zawarcia. Nowe rozwiązanie pomoże rosyjskim bankom lepiej zaspokoić zapotrzebowanie firm i obywateli na konkretną walutę obcą.

Do tej pory dla wszystkich nierezydentów z krajów nieprzyjaznych obowiązywał zakaz kupna i sprzedaży walut obcych – zarówno za ruble, jak i za inne waluty obce. W przypadku transakcji w rublach, a także dla nierezydentów, którzy nie są bankami, pozostaje.

„Nie wykluczam, że upadek będzie krótkotrwały”, powiedział w e-mailu Georgy Vashchenko, szef rosyjskiego handlu w Freedom Finance w Moskwie. „Do wieczora para może powrócić do zakresu 56-57”.

Możliwe, że spekulanci reagują na informacje o złagodzeniu dla banków w „nieprzyjaznych” krajach, ale nie ma konkretnych dowodów na to, że planowali operacje rubla pod sankcjami. Rubel spadł o 4% w stosunku do juana po 10 dniach wzrostu, spadł o 2,3% w stosunku do euro.

„Dopóki nie wejdzie w życie reguła budżetowa, rubel wciąż ma szansę się umocnić, a nawet osiągnąć nowe wieloletnie maksima”, powiedział Andrey Kochetkov, analityk w Otkritie Broker. „Czynniki takie jak silne saldo handlowe i zbliżający się szczyt płatności podatkowych utrzymują się” 10-letnie benchmarkowe obligacje rubla wzrosły, podczas gdy ich rentowności spadły o 6 pb. do 8,36%.

Rentowność obligacji do 2027 r.: -17 pb. do 8,04% Dane o inflacji potwierdzają wysokie prawdopodobieństwo większej obniżki stóp niż sugeruje konsensus – 75 lub 100 punktów bazowych – powiedział Dmitry Polevoy, strateg LockoInvest AM, dodając, że w tym przypadku rentowności OFZ mogą przedłużyć obniżkę. Jakiekolwiek działanie banku centralnego miałoby neutralny wpływ na rubla, który jest bardziej uzależniony od podatków i wypłaty dywidendy – napisał w notatce opublikowanej pod koniec środy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.