Trendy zatrudnienia w USA w czerwcu rosną do 119,38 z 118,88 w zeszłym miesiącu

Trendy w zatrudnieniu w USA na czerwiec 2022 r. według Rady Konferencji wyniosły 119,38. Jest to wzrost w porównaniu ze zrewidowanym 118,88 w maju. Numer majowy to pierwotnie 119,77. Aby zobaczyć pełny raport.

Gdy wskaźnik wzrośnie, prawdopodobnie wzrośnie również zatrudnienie i odwrotnie. Punkty zwrotne w indeksie wskazują, że w najbliższych miesiącach nastąpi punkt zwrotny w liczbie miejsc pracy.

Starszy ekonomista Frank Steemers w Radzie Konferencji powiedział:

  • Chociaż Indeks Trendów Zatrudnienia odbił w czerwcu, pozostaje poniżej odczytów indeksu z marca i kwietnia 2022 r.
  • Ponadto szereg innych wskaźników ekonomicznych poza Indeksem Trendów Zatrudnienia wskazuje na spowolnienie gospodarcze.
  • Zazwyczaj decyzje o zatrudnieniu dostosowują się do zmian w działalności gospodarczej po kilku miesiącach.
  • Spodziewamy się pozytywnego, ale spowalniającego wzrostu zatrudnienia w najbliższych miesiącach
  • Obecnie rynek pracy jest nadal silny, a niedobory siły roboczej dotkliwe.
  • Ten obraz może się zmienić pod koniec 2022 r. i na początku 2023 r.
  • Przy wciąż podwyższonej inflacji i spodziewanym przez Fed szybkim podnoszeniu stóp procentowych rośnie ryzyko krótkiej i łagodnej recesji.
  • Pracodawcy mogą zmniejszyć zatrudnienie – i ewentualnie wdrożyć urlopy i zwolnienia, w zależności od powagi potencjalnego kryzysu gospodarczego.
  • Na początku 2023 r. może nastąpić comiesięczna utrata miejsc pracy – a w takim przypadku stopa bezrobocia wzrośnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.