USD/SGD ZMIERZA W KIERUNKU OBSZARU 1,43-1,45 DO KOŃCA ROKU – COMMERZBANK

Ministerstwo Monetarne Singapuru (MAS) dodało paliwa do zmienności kolejnym zaskakującym, agresywnym zaostrzeniem polityki. Kurs USD/SGD gwałtownie spadł po ogłoszeniu, ale Fed i USD pozostaną kluczowymi czynnikami napędowymi, a nastawienie jest nadal dodatnie do końca roku, ekonomiści raportu Commerzbanku.

KOLEJNE ZASKAKUJĄCE DOKRĘCENIE

„MAS podniósł środkowy punkt SGD NEER do dominującego poziomu. Była to druga zapowiedź pozacyklowa i druga jednorazowa aprecjacja w SGD NEER. Wskazuje na ciągłe obawy o inflację i pilną potrzebę zapobieżenia spirali płac i cen. Jest to szczególnie widoczne w obliczu rosnącej presji płacowej i napiętego rynku pracy pomimo złagodzenia kontroli granicznych po kryjówce. PKB w II kwartale wzrósł o 4,8% r/r z 4% w I kwartale.”

„Patrząc na przyszły rok, Fed Fund Futures wycenia obniżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych do końca 2023 roku. Mogłoby to zapewnić ogólne wytchnienie dla walut SGD i azjatyckich. Jednocześnie jednak oczekiwanie, że waluty azjatyckie w 2023 r. będą płynne, może być przedwczesne. Będą musiały zmagać się z mniej korzystnym i spowalniającym globalnym wzrostem. W tych okolicznościach możemy nadal widzieć, jak SGD przewyższa region, biorąc pod uwagę jego solidne podstawy i status bezpiecznej przystani. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.