Bank Centralny Federacji Rosyjskiej podjął działania mające na celu zmniejszenie wpływu międzynarodowych ratingów na banki

Bank Rosji, stosując przepisy, ustalił ratingi kredytowe banków przyznawane przez zagraniczne agencje ratingowe na dzień 1 lutego 2022 r., poinformował regulator.

„W celu ograniczenia wpływu międzynarodowych ratingów na działalność banków w obliczu wysokiej zmienności rynku i presji sankcji, Rada Dyrektorów Banku Rosji podjęła decyzję o usztywnieniu ratingów kredytowych nadawanych przez agencje ratingowe Standard & Poor’s, Fitch Ratings i Moody’s Investors Service przy stosowaniu regulacji Banku Rosji od 1 lutego 2022 roku” – czytamy w komunikacie.
Należy zauważyć, że pomimo faktu, iż Bank Centralny w dużej mierze przestawił się na wykorzystywanie ratingów przyznawanych przez rosyjskie agencje ratingowe w skali krajowej, niektóre aspekty regulacji bankowych zachowały wymogi dotyczące ratingów międzynarodowych, na przykład przy określaniu kategorii jakości zabezpieczenia (euroobligacji) służącego do minimalizacji rezerw, przy ocenie możliwości ujęcia zabezpieczenia transakcji repo, co ostatecznie wpływa na ich wartość na potrzeby wyliczenia obowiązkowych wskaźników, jak również przy ustalaniu składu wysoce płynnych aktywów w celu regulacji wskaźnik płynności krótkoterminowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.