Barclays: Błąd maklerski waży na zarobkach w pierwszej połowie

Półroczny zysk Barclays spadł bardziej niż oczekiwano z powodu opłaty w wysokości 1,9 miliarda funtów (2,27 miliarda euro), głównie w celu pokrycia kosztów odkupu produktów strukturyzowanych z omyłkowo sprzedanych stanów.

Bank odnotował zysk przed opodatkowaniem w pierwszym półroczu w wysokości 3,7 miliarda funtów, w porównaniu z 4,9 miliarda poprzednio i nieco poniżej średniej prognoz analityków wynoszącej 3,9 miliarda funtów.

Wyniki Barclays zostały obciążone opłatą w wysokości 1,3 miliarda funtów w ciągu półrocza, aby pokryć koszty odkupu 17,6 miliarda produktów strukturyzowanych, które sprzedał z naruszeniem przepisów amerykańskich.

Strata byłaby gorsza, gdyby nie zysk w wysokości 758 mln funtów na zabezpieczeniu postawionym przez Barclays przed stratami wynikającymi z błędu.

Barclays uchylił również przepisy dotyczące dochodzeń organów nadzoru USA w sprawie niewłaściwego wykorzystywania narzędzi komunikacyjnych przez pracowników, które, jak twierdzi, kosztowałyby łącznie 200 milionów dolarów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.